NOVENA SANTO PEREGRINUS

Ibadat Doa Novena Santo Peregrinus

Santo Peregrinus adalah pelindung para penderita kanker dan penyakit yang sulit disembuhkan serta gangguan kaki. Novena ini untuk memohon kesembuhan dari berbagai penyakuit, terutama kanker, dan mohon ketabahan dalam penderitaan pada Allah melalui Santo Peregrinus.

Syahadat Para Rasul

Aku percaya akan Allah,
Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi;
Dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
Yang dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria;
Yang menderita sengsara
Dalam pemerintahan Pontius Pilatus
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
Yang turun ke tempat penantian
Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
Yang naik ke surga,
Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa;
Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
Persekutuan para kudus,
Pengampunan dosa,
Kebangkitan badan,
Kehidupan kekal.

Amin.

Bapa Kami

Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

Salam Maria

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

Kemuliaan

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Doa Pembuka

Ya Allah, Engkau memberikan kuasa kepada Santo Peregrinus seorang malaikat untuk menemaninya, Bunda Allah untuk menjadi gurunya, dan Yesus untuk menjadi tabib bagi kelemahannya. Aku mohon kepada-Mu, berilah aku rahmat, melalui jasa-jasanya agar diatas dunia ini aku dapat lebih mencintai malaikat kudus kami, Perawan yang terberkati, dan penyelamat kami dan di surga memuji mereka selamanya. Berilah aku rahmat dan pertolongan yang kini aku mohonkan kepada-Mu melalui Santo Peregrinus dan melalui Yesus Kristus Tuhan Kami …. (sebutkan intensi atau permohonan atau ujud doa). Amin.

Doa Novena Santo Peregrinus

Santo Peregrinus, pembuat keajaiban yang mulia, engkau menjawab panggilan Illahi dengan satu semangat menolak semua bentuk kesenangan hidup dan semua kehormatan duniawi yang hampa, guna mengabdikan dirimu kepada Allah

Engkau bekerja dengan semangat dan tanpa kenal lelah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam kesatuan dengan Yesus yang tersalib, engkau dengan sabar menanggung penderitaan yang sangat menyakitkan.

Dalam kesabaranmu yang luar biasa itu engkau disembuhkan secara ajaib dari kanker pada kakimu dengan sentuhan tangan ilahi Yesus sendiri

Aku berdoa kepadamu, perolehlah bagiku rahmat untuk menanggapi setiap panggilan Allah. Bangkitkan dalam hatiku semngat haus akan keselamatan jiwa-jiwa

Bebaskanlah aku dari kelemahan- kelemahan yang begitu sering menyakitkan tubuhku yang lemah. Dan perolehlah bagiku rahmat kesediaan menerima penderitaan-penderitaan yang dikehendaki Allah bagiku

Semoga aku, dengan meneladani keutamaan-keutamaanmu dan mencintai Tuhan yang tersalib dan BundaNya yang berdukacita mendapat kemuliaan kekal di surga.

Santo Peregrinus yang mulia engkau disebut sebagai “Yang mempunyai Kuasa”, ” Pembuat Mukjizat”. Banyak mukjizat yang telah engkau peroleh dari Allah bagi mereka yang meminta pertolongan dan perantaraanmu. Engkau sendiri telah bertahun-tahun menyandang penyakit kanker dalam dirimu, penyakit yang menggerogoti badan. Kepada Allah, Sumber Segala Kuasa, dan melalui engkau kami memohon perlindungan ketika segala kuasa manusia tidak lagi bermanfaat.

Engkau yang diberi penglihatan tentang Yesus yang turun dari Kayu Salib untuk menyembuhkan penyakitmu, mintalah dari Allah dan Bunda Maria, kesembuhan bagi mereka yang kusebut dan kupercayakan kepada dirimu:

(hening sejenak dan sebutkan nama-nama orang yang didoakan)

Melalui perantaraan dan pertolonganmu, kami akan melambungkan nyanyian pujian bagi Allah, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.

Doa Penutup

Ya Allah, kasihanilah dan dengarkanlah doa-doa yang aku panjatkan kepadaMu dalam penghormatan kepada Santo Peregrinus, hambaMu yang terkasih

Semoga aku, yang tidak tergantung pada jasa-jasaku sendiri, mendapat bantuan dalam kebutuhan-kebutuhanku melalui perantaraan Santo Peregrinus yang hidupnya berkenan padaMu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

1x Bapa Kami

1x Salam Maria

1x Kemuliaan

1x Terpujilah

Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.