MOHON DOA MALAIKAT PELINDUNG

Mohon Doa Malaikat Pelindung

Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umat-Nya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan oleh-Nya.

Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah, karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku.

Engkau telah diberikan kepadaku sebagai anugerah Allah yang khusus sejak saat paling awal adanya aku, ketika jiwaku tercipta oleh kasih dan kuasa Allah yang Mahakuasa.

Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku, bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku, sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman.

Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah.

Malaikat yang terkasih, dampingilah aku dalam setiap kegiatanku pada hari ini.

Dengan kuasa yang dianugerahkan oleh Allahku kepadamu sebagai pelindung dan pejuang, lindungilah aku terhadap segala godaan yang melampaui kekuatanku.

Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat.

Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur, sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku lemah.

Doakanlah aku selalu, agar dapat mengamalkan hidup kristen dengan tulus hati.

Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira, seperti Malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti Malaikat Mikhael.

Hadapkan padaku semua peristiwa dan orang yang dapat membawa aku lebih dekat kepada Bapa, Pencipta Yang Mahakuasa, entah semuanya itu membuat aku bersukacita atau berdukacita, menghasilkan damai atau pun kepedihan.

Bila aku sudah sampai pada hari terakhir hidupku di dunia, demi kasih dan kesetiaanmu padaku, tinggallah tetap bersama aku hingga tiba saatnya engkau menuntun jiwaku ke dalam kehadiran penuh Tuhanku, Yesus Kristus.

Ya Malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kita. Amin.

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.