DOA AGAR DAPAT MENJADI TELADAN BAGI ANAK CUCU

Doa agar dapat menjadi Teladan bagi Anak Cucu

Ya Allah yang Mahabaik dan Bijaksana. Aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk, mendidik, membimbiing dan bertanggungjawab atas anak-anak dan cucu-cucuku. Engkau mempercayakan mereka kepadaku untuk berkembang dan menjadi orang yang baik dan semakin beriman kepada-Mu.

Tuhan Allah kami, hamba-Mu memohon kepada-Mu, kiranya hidup kami dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, terutama teladan iman yang telah kami wariskan kepada mereka, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan.

Berikanlah kami semangat untuk terus berdoa, bersikap sabar walaupun hati kami ingin marah, bersikap pasrah walaupun kadang kami bisa berontak kepada-Mu, bersikap rendah hati walaupun kami ingin menyombongkan diri.

Ubahlah kami untuk menjadi orang yang sabar, rendah hati, pasrah, beriman, menjadi pribadi pendoa, terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, dan berpartisipasi dalam kehidupan menggereja.

Ya Bapa, kiranya anak-anak dan cucu-cucu kami dapat meneladan apa yang benar, yang telah kami lakukan dalam hidup ini. Semoga Engkau menganugerahkan bebrbagai keutamaan itu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapa Kami 1x

Salam Maria 3x

Kemuliaan 1x

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.