DOA SEBELUM ULANGAN

Doa Sebelum Ulangan

Tuhan sumber kekuatanku. Sebentar lagi aku akan mengikuti ulangan. Aku sudah berusaha sesuai kemampuanku untuk belajar dan mengingat apa ynag sudah diajarkan.

Berikanlah aku ketenangan apabila aku menemukan kesulitan sehingga aku dapat menyelesaikannya di dalam terang cahaya-Mu. Jauhkanlah daripadaku godaan untuk berlaku tidak jujur.

Biarkanlah aku menyelesaikan ulangan ini sesuai dengan bakat dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepadaku.

Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapa Kami 1x

Salam Maria 3x

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.