DOA UNTUK ANAK YANG AKAN MERANTAU

Doa untuk Anak yang Akan Merantau

Bapa penguasa langit dan bumi, Engkau menciptakan alam semesta ini bagi seluruh umat manusia. Engkau beri tugas untuk memelihara dan mengolah alami ini.

Ya Bapa, sebagaimana Engkau memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang berlimpah susu dan madu, kini akan kami pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Anak kami pergi merantau demi memperjuangkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Ya Bapa, sebagaimana Engkau selalu menyertai Abraham dalam perjalanannya menuju tanah terjanji, berkatilah juga anak kami di tanah rantau. Berkatilah pula segala harapan dan impiannya untuk menjadi pribadi yang sukses. Semoga ia selalu ingat akan ENgkau dalam setiap langkah hidupnya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapa Kami 1x

Salam Maria 3x

Kemuliaan 1x

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.