DOA UNTUK ANAK YANG MERANTAU

Doa untuk Anak yang Merantau

Tuhan Allah kami, kami sungguh mencintai anak kami. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendidik dan membesarkan mereka. Kami telah membekali mereka dengan iman dan pendidikan.

Ya Bapa, dengan bekal iman dan pendidikan yang cukup, anak kami pergi ke perantauan. Ia berjuang untuk meraik impiannya dan membangun masa depan hidupnya.

Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah selalu perjuangan hidup anak kami di perantauan. Kami mohon, jagalah dia selalu, jauhkan dari segala marabahaya. Semoga harapan dan cita-citanya tercapai. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menelantarkan dia di tanah orang.

Ya Bapa, berikanlah rejeki secukupnya kepada anak kami. Kiranya ia selalu ingat akan segala kebaikan-Mu.

Ya Bapa, semoga di manapun anak kami tinggal, ia dapat diterima oleh masyarakat. Lebih-lebih, anak kami dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitarnya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapa Kami 1x

Salam Maria 3x

Kemuliaan 1x

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.