DOA UNTUK KELUARGA

Doa untuk Keluarga

Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepada-Mu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih, Bapa, atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati yang dibangun atas dasar iman dan kasih: kasih akan Diaku dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarilah kami hidup menurut Injil, yakni rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan iklas hati. Hindarilah keluarga kami dari marabahaya dn malapetaka; sertailah kami dalam suka dan duka; tabahkanlah kami bila kami sekeluarga mengalami masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa; hindarilah kami dari perpecahan dan percekcokan.

Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi Tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat.

Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam manysrakat. Semoga keluarga kami selali setia mengamalkan peran ini kendati harus menhadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membantu kembali keuntuhan keluarga.

Semua ini kami mohon kepada-Mu, Bapa keluarga umat manusia, dengan pperantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

Bapa Kami…… Salam Maria…..3x. Kemuliaan…..

Doadoakatolik.com menyajikan beragam kumpulan doa-doa katolik. Semoga bermanfaat.